כיצד משיגים עבודת צוות

הבאת קבוצה של אנשים בעלי מיומנות גבוהה אינה מספיקה כדי שהצוותים יהיו יעילים.
חברי הצוות צריכים להיות מסוגלים לעבוד טוב ביחד כדי שהצוות יוכל להשיג את מטרותיו בהצלחה, ואת זאת ניתן לשפר באמצעות אימון צוות העבודה.

בעוד העבודה סביב משימות הארגון לצוות כרוכה בביצוע של יכולות טכניות מרכזיות בתחום נתון, עבודת הצוות מתייחסת לתהליכים התנהגותיים בתוך הארגון ותלויים זה בזה בין חברי הצוות.

התמקדות בלכידות קבוצתית, יעילות קולקטיבית ושביעות רצון של העובדים – מאפשרת סביבת עבודה טובה המשפרת את ההישגים בביצועי הצוות.

יום גיבוש לעובדים חשוב מאוד לחיזוק הקשר להמשך וההנאה בעבודה יחד
גיבוש עובדים לחיזוק הקשר

הגדרת מטרות ומשימות בעבודת צוות

הגדרות מטרות ויעדים, גיבוש תוכניות ואסטרטגיות לעבודה – כל אלה חייבים להיות ברורים לכל חברי הצוות, על מנת שהצוות יפעל ביעילות להגיע להשגתם.

התנהגויות של חברי הצוות המתרחשות במהלך ביצוע משימות צוות, כוללות פעולות התואמות את התקשורת בינהם ושיתוף הפעולה ביניהם. לאחר השלמת ביצוע כל משימה, חשוב ליצור מתן משוב על ידי ביצוע הערכות שלאחר ביצוע המשימות לביצועי הקבוצה יחד ולכל עובד בפרט.

בהמשך, לאחר הבנה מעמיקה, לחשוב יחד על דרכים לשיפור בהיבט האישי והקבוצתי תוך כדי תשומת לב לרווחת העובדים, משאבים העומדים עבור כל צוות, ובדיקה כל הזמן, אילו שינויים זקוק כל עובד והצוות כמכלול לשיפור המצב הקיים והאם נדרשים שינויים כלשהם כדי לאפשר הצלחה בעתיד.

היבט חשוב נוסף הוא בהתמקדות בדינאמיקה הבין אישית של הקבוצה, וכוללות את ניהול הקונפליקט הבין אישי בין החברים לבין מתן תמיכה חברתית לחברים המתמודדים עם קשיים אישיים. שיפור יעילותו של הצוות טמון במתן תמיכה חברתית בתוך הצוות או קידום דרכים לניהול סכסוכים בין אישיים בקרב חברי הצוות.

ODT, חוזרים למשרד מגובשים
משחקי חברה גיבוש ODT

יציאה לימי גיבוש מאפשרת תרגול עבודה בצוות

במהלך יום גיבוש לעובדים, מרב תשומת הלב ניתנת לתקשורת בין העובדים.

יצירת סיטואציות המשחזרות רגעים מתוך העבודה יחד, במשרד שבו חברי הצוות לוקחים על עצמם משימות בעלי חשיבה משותפת לפתרון בעיה; כל זאת תוך עמידה בלוח הזמנים ובהמשך עריכת דיון במעבר על הוראות המשימה, קשיים והצלחות שעלו במהלכה.

יצירת סימולציות המאפשרת שחזור אירועים מחיי היומיום במשרד. הצוותים חווים מיומנויות שונות של עבודת צוות, כגון תקשורת ותיאום בין אישי, בסביבה המחקה משימות צוותיות.

הולה הופ בימי גיבוש לצוות העובדים במשרד
ימי גיבוש וכיף לצוות העובדים במשרד